Son Eklenen Videolar

Komik Kazalar

Son Eklenen Karikatürler

Abi Boşları Getirdim

Son Eklenen Fıkralar

Uçak

Son Resimler

nenni
Resmi Aç
Gölge Nerede
Resmi Aç
Uçak Çekiyor
Resmi Aç
Bu Tavuk Şaşırmış
Resmi Aç
Elveda Kedicik
Resmi Aç
Yaramaz Çocuk
Resmi Aç
Webcam İle Traş
Resmi Aç
Rahat Yer
Resmi Aç
Karpuzkolik
Resmi Aç
768 x 90 ad

Eğlence

Fıkra Hakkında Bilgi

Fıkra Türü ve Özellikleri Bir yazarın, günlük olaylara ya da ülke ve toplum so­runlarına ait herhangi bir konu üzerinde kişisel görüş ve düşüncelerini, akıcı bir dille anlatan düz yazılara fık­ra denir. Fıkralar küçük öykü niteliğindeki nükteli ve "güldürü fıkraları" ile "gazete fıkraları" olmak üzere iki türlüdür. Güldürü Fıkraları Belli bir amacı, savunulan bir düşünceyi ele alan ve bunu en kısa yoldan anlatan, mizah ve hiciv unsurları­nı da içinde barındıran sözlü ya da yazılı hikâyelerdir. Bu fıkralar daha çok, sözlü kültürde gelişmiştir. Güldürü fıkraları, tanınmış kişileri ya da hayvanları ele alır. Nükteli bir dille, sohbet biçiminde, bir sonuca bağla­narak oluşturulur. Nasrettin Hoca fıkraları ile Bektaşî fıkraları bu türdendir. Nasrettin Hoca bir gün kedisini yıkıyormuş. Yoldan ge­çen arkadaşı Hoca'ya: "Hocam kediyi yıkama, öldü­rürsün." demiş. Hoca, aldırış etmemiş ve yıkamış. Ar­kadaşı dönüşte, kedisinin ölümüne üzülen Hoca'yı görmüş. Adam: "Hocam, ben size kediyi yıkamayın, kedi ölür demedim mi?" demiş. Hoca: "Yıkarken ölme­di ki sıkarken öldü!" demiş. Yukarıdaki fıkranın güldürü yönü ağır basmaktadır. Gazete Fıkraları Yazarların herhangi bir konu hakkında kişisel görüş ve düşüncelerini fazla derinliğe girmeden ortaya koyduk­ları fikir yazılarıdır. Bu yazılar dergilerin ya da günlük gazetelerin belirli köşelerinde yayımlanır. Bu yazılarda kısa, yalın ve akıcı bir üslup kullanılır. Fıkralarda Konu: Fıkralarda yazar, konu seçiminde serbesttir. Konular özel bir görüşle incelenip eleştirilir. Yazar kişisel görüş ve düşüncelerini içten bir şekilde açıklar. Toplumu ilgilendiren güncel konuları anlatır. Günlük siyasi, sosyal ve kültürel olayları ele alır. Fıkra­larda toplumsal sorunlar, okuru biraz olsun rahatlata­cak, ona geçici de olsa dertlerini unutturacak üslupla işlenir. Bu arada da konuyla ilgili bilgi verilir. Başlangıç­ta sadece siyasi ve sosyal konular etrafında yazılan fık­ralar, zaman içinde sınırlarını genişletmiş, bugün sa­nattan spora, ekonomiden siyasete kadar toplumun bütün günlük sorunlarını kuşatmıştır. Fıkralarda Dil ve Anlatım: Fıkralar iğneleyici, alay­cı bir dille bazen eleştiri bazen de sohbet tarzında ya­zılır. Fıkralarda yazar inandırıcı, etkileyici ve dokunaklı bir anlatımı benimser. Anlatım, senli benlidir. Okurla sohbet havası hâkimdir. Bu nedenle fıkraların; insanı saran, tatlı, samimi, sıcak bir havası vardır. Fıkralarda genel olarak akıcı, duru, açık ve yalın bir anlatım söz konusudur. Yazar; konuyu çoğunlukla konuşma diliyle kaleme alır. Cümleler kısa ve anlaşılır niteliktedir. Yazı­nın kolay anlaşılması için uzun cümlelerden kaçınılır. Devrik cümleler kullanılabilir. Okuyucunun zevki ön planda tutulur. Fıkraların en önemli özellikleri arasında dilinin sade, üslubunun serbest olması gelir.

Devamını Oku

Eğlence

Eğlenmek yaşa ve kişiye göre çok çeşitli anlamlar yüklenebilecek bir kavramdır. Çocuklar için eğlenmenin bir anlamı da budur. Elbette daima çocuklara göre bakamayız dünyaya. Keşke bakabilsek diyenleri duyuyorum. Ama sizinde bildiğiniz gibi bu imkansız. Gelelim ergenlik çağlarında insanların eğlence anlayışına. Eğlenmek, bu dönemde çok daha fazla anlam çeşidine sahiptir. İstihza (alay), söz, davranış veya yazı ile bir insanla eğlenmek, onunla alay etmek, onun haysiyet ve şerefini rencide etmek demektir. İşte bu cümlede de yer aldığı gibi eğlenmenin kişi ve yaşa göre bir anlamı da alay (istihza) etmektir. Özellikle ergenlik çağında düşüncesizce yapılan bazı eğlenceler (alay etmeler) karşımızdaki insan da ömür boyu silinmeyecek izler bırakabilir. Bu konuda kimseye akıl vermek benim haddime düşmüyor. Ancak bilmeniz gereken şu ki; günü geldiğinde her şeyin hesabı sorulacaktır. Buna inancı olmayan arkadaşlara ise şimdiden Allah(c.c.) yardımcısı olsun diyelim. Yine ergenlik çağında eğlencenin bir başka anlamı kötü alışkanlıklar ve sanki zorunluluk olarak görülen yanlış arkadaşlık ortamlarına girme gayreti. İnsanların anlık hoşluk duygularına kapılarak karşısındakinin isteğine göre hayatını yönlendirmesi kadar acizane bir durum yoktur. Ne var ki; bağlılık veya arkadaşlar, dostlar arasındaki kusursuz anlayış buna dayanmamaktadır. Eğer ki bunlara dayanak olan bir arkadaşlığınız veya sözde dostluğunuz varsa, durup biraz düşünün. Ya aranızdaki bu ortak çıkar bir gün ortadan kalkarsa? İşte o zaman eğlenmek için edinilen arkadaşlıkların yerini, birbirine karşı nefret ve kin besleyen kişilikler alacaktır. Bu gibi durumların sonuçlarını hepimiz biliyoruz. Ve insan ömrünün en son dönemleri orta yaş ve yaşlılık süreçleri. Bir de bu dönemlerde eğlenmek nasıl bir anlam kazanıyor, bunu irdeleyelim. Eğlenmenin şu anda ki anlamı aile' dir. Orta yaşlarda çoğu insan iş temposu genellikle bakması gereken aile yaşantısı ile ilgilenir. Bu sebeple çoğunlukla yapılan eğlence aktivitelerinde aileleri ile vakit geçirirler. Bazen erkek erkeğe veya kadın kadına toplantılar olur. Bu gibi durumlarda ise eğlenmek biraz daha özgürcedir. Çünkü sorumlu olduğunuz aileden biraz da olsa bağımsız bir aktivite de yer alıyorsunuz.

Devamını Oku

Eğlence Hakkında Bilgi

Eğlence, insanların boş vakitlerini keyifli şekilde geçirmek için yaptığı çeşitli faaliyetler. Eğlenceli yapımları üreten ekonomik sektöre ise eğlence sektörü denir. Bir filmin veya görselin eğlenceli yapım olabilmesi için ön koşul yapımın bireyler tarafından eğlendirici olarak görülebilmesidir.

Eğlendirici faaliyetler ve ürünler

Okuma-yazma

Okumak en öz ve en eski eğlendirişlerden biridir. Neredeyse tüm ülkeler bireylerine okuma olanağını sağlar. Yazın, insalara seslenir ve bunu yaparken kitap, dergi ve gazete gibi araçları kullanır. Sözlü yazın dönemlerini saymazsak, ilk yazınsal eserlerin Sümerlerle başladığı düşünülmektedir.[1] Sümerlerden beri süregelen yazın, günümüzde de iletişimin ve bilgi alışverişinin belkemiğini oluşturmaktadır. Bundan dolayın eğlendiriş olarak okuma gereçleri, hem kullanışlığıyla hem de içsel anlatımlarıyla var olmuştur. Çizgi film

Özellikle çocuklar için üretilir. Gerçek yaşamdaki unsurları benzetimleyerek değişik tonlamalarda yeniden oluşturur. Bunun içindir ki olağanüstülük ve görsel zenginliği fazladır.[2] Son zamanlarda canlandırmalar yalnız çocuklar tarafından değil yetişkinler tarafından da ilgi çekebilmektedir. Özellikle Şirek gibi yapımlar sayesinde bu ilgi sağlanmıştır.

Devamını Oku